top of page

ספרים למסירה

Yud's Pastry
Yud's cake design
Yud's food art

עשיתי סדר בארון הספרים שלי ואני מדללת. כל הספרים למסירה. כל הקודם זוכה. יש ספרי בישול ואפיה בעברית, ובאנגלית, ספרוני בישול חמודים, שני ספרי יצירה בבצק סוכר ואפילו חוברת פימו, וכמובן מגזינים יוקרתיים עם מתכונים וצילומים מופלאים.
בבקשה לציין את שם הספר המבוקש בתגובות בתחתית הדף

ספרי בישול ואפיה בעברית
פאי וטארט
שמור
לענבר
רוט
שמור
לענבר
רוט
שמור
לענבר
רוט
ספרוני בישול, אפיה ו...יצירה בעברית
עוגיות
מוסים
שמור
לאביה
רוט
שמור
לאביה
רוט
שמור
לענבר
רוט
ספרי בישול ואפיה בלועזית
שמרים ולחם
טורטים