top of page

יצירת פרחים מעיסת סוכר הפך לאהבתי הגדולה, ותוך כדי התנסות והעתקה מהטבע, פיתחתי טכניקות משלי לפישוט תהליך יצירת פרחי הסוכר. את הטכניקות הללו תעדתי בחוברות הדרכה עם צילומי צעד אחר צעד מפורטים.  3 חוברות כבר ראו אור ועל 7 נוספות אני עדיין עובדת. החוברות נוצרו במקור כתמיכה בסדנאות אך הן גם נמכרות בנפרד. 

bottom of page